Karta Kibica AP Goalmania

Jeżeli chcesz być posiadaczem rabatowej Karty Kibica Akademii Piłkarskiej Goalmania, 

wypełnij formularz rejestracyjny dla posiadaczy karty kibica prześlij jego SKAN lub zdjecie na kartakibica.apg@gmail.com, a następnie

w ciągu 3 dni roboczych przekaż cegiełkę w wysokości 100 zł na konto naszego stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Goalmania, Leśna 11A/8, 13-200 Działdowo

Bank Pekao: 08 1240 5338 1111 0011 0602 9256 

W tutyle: "Darowizna - Karta Kibica oraz Imię i nazwisko posiadacza"

Wypełnienie powyższego formularza i przekazanie darowizny jest równoznaczne z akceptacją REGULAMIN użytkowników Karty Kibica

Wszystkie pieniądze zebrane z powyższej akcji zostaną wykorzystane na cele statutowe (głównie dojazdy dzieci na mecze) Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Goalmania.