MAZURY CAMP 25 - 31 lipiec 2022r. Ośrodek wypoczynkowy "Żabinka" koło Giżycka

DLA DZIEWCZYNEK I CHŁOPCÓW !

CENA: 1349 zł

pierwsze 20 osób 1299 zł !

DWA TEMATY OBOZU:

SPORTOWY oraz TANECZNY

Tyle atrakcji nie znajdziesz nigdzie indziej !

Nasza firma jest wpisana do rejestru organizatorów turystyki, a o bezpieczeństwo naszych klientów dba Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

OBÓZ DLA DZIECI W WIEKU OD 8  ROKU ŻYCIA!

Program obozu sportowego


 • Profesjonalną naukę i doskonalenie umiejętności piłkarskich oraz innych gier zespołowych z  wykwalifikowanymi trenerami (ponad 20 godzin w trakcie trwania obozu)
 • Naukę pływania (10 godzin)
 • Plażowanie
 • Wyjście do aquaparku Tropicana w Mikołajkach !
 • Wieczorny program zajęć w sali gimnastycznej 
 • Zwiedzanie okolic Wilczego Szańca i Giżycka
 • Zabawy na terenie ośrodka
 • Zajęcia survivalowe
 • Gry terenowe
 • Spływ Kajakowy
 • Dyskoteki

 

Program obozu tanecznego


 • Profesjonalną naukę i doskonalenie umiejętności tanecznych z  wykwalifikowanymi instruktorami (ponad 20 godzin w trakcie trwania obozu)
 • Naukę pływania (10 godzin)
 • Plażowanie
 • Wyjście do aquaparku Tropicana w Mikołajkach !
 • Wieczorny program zajęć w sali gimnastycznej 
 • Zwiedzanie okolic Wilczego Szańca i Giżycka
 • Zabawy na terenie ośrodka
 • Zajęcia survivalowe
 • Gry zespołowe
 • Gry terenowe
 • Spływ Kajakowy
 • Dyskoteki

 

Atrakcje dodatkowe - dostępne w cenie obozu - tyle nie znajdziesz nigdzie!


 

 • poznanie kultury mazurskiej (pieśni, ubiór, ,muzyka)
 • historia regionu
 • zabawy w terenie i na plaży
 • konkursy tematyczne z nagrodami 
 • walki sumo
 • wyzwanie “wieża skrzynek”
 • "zdobywcy skarbów"
 • gry terenowe - zdobywcy flagi, konstruktorzy, poszukiwacze skarbów
 • tor przeszkód “komandos”
 • podchody z zadaniami
 • gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, hokej, rugby, ultimete frisbee
 • strefa chillout'u
 • festyn integracyjno – rozrywkowy
 • interaktywne gry na konsoli PlayStation
 • ognisko z kiełbaskami
 • dyskoteki
 • gry planszowe
 • mega twister
 • strefy filmowe
 • strefy ciszy
 • nocne zabawy na terenie przyległym do ośrodka
 • SZEREG NIESPODZIANEK !
 

Cena obozu 1349 zł zawiera:

 


 • transport na obóz oraz transfery autokarem na miejscu
 • zakwaterowanie i wyżywienie
 • wejścia do aquaparku !
 • opiekę pedagogiczną
 • opiekę instruktorską i trenerską !
 • opiekę medyczną
 • opiekę ratowników GOPR
 • nagrody i medale za zwycięstwa w obozowych konkursach
 • upominek - niespodziankę
 • zdjęcia z obozu 
 • ubezpieczenie od NNW

 

Cena obozu nie zawiera :

 • kieszonkowego na własne wydatki
 • ubezpieczenia od rezygnacji z obozu

 

Żabinka - Ośrodek wypoczynkowy

 

 

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy „Żabinka” położony jest 20km od Giżycka, jednego z głównych ośrodków turystycznych na Mazurach – wśród wspaniałych lasów nad dwoma jeziorami Gołdapiwo i Żabinka. Położenie ośrodka z dala od innych miejscowości gwarantuje doskonały wypoczynek w połączeniu z obcowaniem z mazurską przyrodą.

Ośrodek wypoczynkowy usytuowany jest atrakcyjnie w lesie. Na ogrodzonym terenie znajdują się domki wypoczynkowe, pawilony, stołówka, sala konferencyjno-szkoleniowa i taneczno-treningowe z lustrami o różnych wielkościach. Do dyspozycji gości kompleks boisk sportowych do piłki nożnej (sztuczna nawierzchnia), dwa boiska wielofunkcyjne do gry w tenisa, koszykówki i siatkówki, dwa boiska do gry w siatkówkę plażową. Dla najmłodszych bezpieczny i nowoczesny plac zabaw. Duży bezpieczny teren do organizowania gier i zabaw na świeżym mazurskim powietrzu. Wieczorami można zorganizować ognisko w jednym z dwóch przygotowanych do tego celu miejsc zaopatrzonych w drewno, kijki do pieczenia kiełbasek, stoły i ławki. Upalne dni umilą Wam dwie piaszczyste plaże położone na obydwu jeziorach, które nas otaczają. Dodatkowo sprzęt wodny w postaci rowerów wodnych, kajaków i łodzi pozwoli eksplorować każdy zakątek naszych jezior. 

Zakwaterowanie


Do dyspozycji naszego obozu będzie pawilon mieszkalny na wyłączność. Wychowawcy i instruktorzy również będą w nim mieszkać, co napewno wpłynie na większe poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych. Pawilon parterowy z pokojami  2-6 osobowymi. Łazienki z umywalkami, prysznicami i WC oddzielne dla dziewcząt i chłopców. Budynek mogący pomieścić do 50 osób.

Wyżywienie

W pięknej stołówce obozowej będą czekały na nas 4 posiłki w ciągu dnia:

Śniadania

Obiady 

Podwieczorki

Kolacje

Infrastruktura sportowa i atrakcje

Ośrodek zapewnia szeroką ofertę atrakcji sportowych i rekreacyjnych. Do dyspozycji gości:

 • boisko do gry w piłkę nożna ze sztuczną nawierzchnią
 • dwa boiska do koszykówki- kort tenisowy
 • dwa boiska do siatkówki plażowej
 • plac zabaw
 • piaszczysta plaża ośrodka z dwoma pomostami
 • przystań z rowerkami wodnymi, kajakami i łodziami wiosłowymi
 • miejsce na ognisko z przygotowanym drewnem
 • strzelnica
 • sale taneczne i dydaktyczne o różnych rozmiarach

 

 

Regulamin obozu

WYSYŁAJĄC UCZESTNIKA/DZIECKO NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ (OBÓZ/KOLONIA) Z AKADEMIĄ PIŁKARSKĄ GOALMANIA PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

 

1. Wysyłając Uczestnika/Dziecko na Imprezę (obóz/kolonia) przyjmuję do wiadomości, że:

a) Uczestnik Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na Imprezie oraz poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców, instruktorów, ratowników, opieki medycznej oraz kierownictwa ośrodka.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie w do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.

c) Opiekunowie Prawni/Rodzice Uczestnika/Dziecka ponoszą pełną odpowiedzialność cywilnoprawną oraz materialną za szkody i straty wyrządzone z winy i/lub przez Uczestnika/Dziecko

d) Uczestników/Dzieci obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, e-papierosów, alkoholu, narkotyków, napojów energetycznych oraz środków odurzających.

e) W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania Uczestnika/Dziecka, może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z Imprezy (obozu/kolonii) oraz nakazaniu Opiekunom Prawnym/Rodzicom przyjazdu do Ośrodka, w którym odbywa się Impreza Turystyczna (obóz/kolonia) po Uczestnika/Dziecko lub odwiezieniu do domu przez Organizatora na koszt Opiekunów Prawnych/Rodziców

f) Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane świadczenia (np. spóźnienie na obóz, szybszy wyjazd z obozu, rezygnacja z wybranych zajęć, posiłków) przez Uczestnika/Dziecko chyba, że wykupione zostało stosowne Ubezpieczenie.

g) Organizator prowadzi swoje obozy zgodnie z wymogami formalnymi Kuratorium Oświaty oraz zgłasza je każdorazowo.

h) Opiekunowie Prawni/Rodzice pokrywają wszelkie koszty związane z późniejszym odbiorem Uczestnika/Dziecka, które zostaną określone w konkretnych sytuacjach.

i) Opiekunowie Prawni/Rodzice mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia NNW w siedzibie Organizatora. Aktualne polisy dostępne są najwcześniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia się Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii).

j) Rozmowy telefoniczne są możliwe jedynie za zgodą kierownika i w wyznaczonym przez niego czasie (zgodnie z Regulaminem Korzystania z Urządzeń Elektronicznych Służących do Komunikacji).

k) W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej.

l) Organizator zastrzega sobie możliwość korespondencji z Opiekunami Prawnymi/Rodzicami jedynie w języku polskim

2. Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zgłoszonego Uczestnika/Dziecka, opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru i/lub odwiedzin Uczestnika/Dziecka, w celu realizacji wybranej Imprezy Turystycznej oraz w celach informacyjnych firmy AP Goalmania (zgodnie Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych RODO uchwalonym przez Sejm RP w dniu 10.05.2018 r).

3. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na badanie Uczestnika/Dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi.

4. Opiekunowie Prawni/Rodzice oświadczają, że podadzą wszystkie znane im informacje o Uczestniku/Dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki na Imprezie Turystycznej. Oświadczają, że wiedzą, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji dot. Zachowania się Uczestnika/Dziecka i jego zdrowia w Karcie Kwalifikacyjnej. Organizator może wprowadzić zmiany w Regulaminie, jednak każdorazowo zamieści je na stronie www.goalmania.pl. Polska wersja Regulaminu jest wersją wiążącą.

5. Opiekunowie Prawni/Rodzice potwierdzają zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w Karcie Kwalifikacyjnej, programie Imprezy Turystycznej oraz ze szczegółowymi informacjami o Imprezie Turystycznej i z treścią Regulaminu Imprez Turystycznych AP Goalmania oraz innymi regulaminami dostępnymi na stronie organizatora, które przyjmują do wiadomości i akceptują. Zobowiązują się zapoznać z nimi Uczestnika/Dziecko, którego są Opiekunami Prawnymi/Rodzicami.

6. Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika/Dziecka przez firmę AP Goalmania wyłącznie w celach reklamowych (zdjęcia i filmy z obozu na stronie internetowej firmy, portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram i YouTube, katalogach, plakatach, kalendarzach itp).

7. Regulaminy, rozporządzenia oraz dokumenty informacyjne firmy Akademia Piłkarska Goalmania Kamil Werner 13-200 Działdowo, Komorniki 24/13 znajdują się na stronie goalmania.pl. Zgłoszenie Uczestnika/Dziecka, poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego, na Imprezę Turystyczną (obóz/kolonię) jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminów.

 

 

REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

 

Każdy Uczestnik/Dziecko jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 • Uczestnik/Dziecko imprezy powinien:
  – Chętnie uczestniczyć w zajęciach realizowanych podczas Imprezy
  – Chętnie pracować w grupie, współdziałać podczas gier i zabaw
  – Dbać o porządek wokół siebie
  – Być punktualnym
  – Być samodzielny
  – Potrafić zastosować czynności samoobsługowe (samodzielne korzystanie z toalety, mycie się, kąpanie)
  – Umieć werbalizować swoje potrzeby
  – Potrafić zadbać o słabszego, chorego kolegę oraz poinformować o tym wychowawcę lub kierownika
  – Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, kultury i zachowania
  – Szanować innych
 • Uczestnik/Dziecko ma prawo do:
  – Brania udziału we wszystkich zajęciach oraz uczestnictwa w przygotowaniu i organizacji zajęć
  – Zgłaszania uwag i propozycji do wychowawcy w sprawie imprezy i organizacji zajęć programowych
  – Korzystania z urządzeń i sprzętu dostępnego na Imprezie za zgodą i wiedzą wychowawcy
  – Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy bądź kierownika Imprezy
 • Uczestnik/Dziecko ma obowiązek:
  – Dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek w pomieszczeniach i całym otoczeniu
  – Przestrzegania rozkładu dnia
  – Przestrzegania regulaminów: między innymi uczestnika imprezy, poruszania się po drogach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych dostępnych na stronie www.radsas-fun.pl
  – Uczestnik/Dziecko w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę lub kierownika imprezy
  – Stosować się do poleceń wychowawców i kierownika oraz instruktorów, ratowników, opieki medycznej i kierownictwa ośrodka.
 • Uczestnikowi/Dziecku nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy
 • Uczestnika/Dziecko obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (również e-papierosów), picia alkoholu, napojów energetycznych, czy stosowania innych substancji psychoaktywnych
 • Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione podczas zajęć, chyba, że za zgodą wychowawcy. Korzystanie z telefonu możliwe jest w czasie odpoczynku poobiedniego. (Telefony będą przechowywane u wychowawców i udostępniane w przeznaczonym do tego czasie zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy)
 • Kary stosowane przez kierownika Imprezy:
  – Ustne pouczenie
  – Poinformowanie o niestosownym zachowaniu obozowicza rodziców/opiekunów
  – Usunięcie z obozu wraz z uzasadnieniem
 • Warunki stosowania kar:
  – Uczestnik/Dziecko nie przestrzega zasad wymienionych w Regulaminach Imprezy Turystycznej
  – Uczestnik/Dziecko zachowuje się agresywnie
  – Uczestnik/Dziecko spożywa alkohol lub substancje psychoaktywne, bądź pali tytoń lub e-papierosy
 • W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zachowań spowodowanych chorobami (np. padaczka, nerwica, stany zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnika oraz innych osób), o których Organizator nie został poinformowany, Uczestnik/Dziecko może zostać usunięty z imprezy wraz z  uzasadnieniem na koszt Opiekunów Prawnych/Rodziców.
 • Kierownik Imprezy jest zobowiązany do realizacji programu Imprezy Turystycznej, zastrzega sobie jednak prawo do jego zmiany (np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych)
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników/Dzieci swoich Imprez w przypadku, gdy z powodu winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika/Dziecka dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.

 

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW

 

 • Kwoty zwrotu prezentuje poniższa tabelka:
Czas rezygnacjiZwrot 
Na > 30 dni (włącznie) przed imprezą- 200 zł
29-14 dni przed imprezą100 % wpłaty minus 400 zł
13-1 dni przed imprezą30 % wpłaty, nie więcej niż 400 zł
Nie stawienie się na zbiórkę0 % wpłaty
Rezygnacja z obozu w trakcie jego trwania0 % wpłaty

 

 

REGULAMIN TRANSPORTU

 

 

AP Goalmania w cenie Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) zapewnia uczestnikom/dzieciom transport z Działdowa do ośrodka i z powrotem. Transport z innych miejsc do uzgodnienia osobiście z organizatorem. Wybór Transportu Zbiorowego jest równoznaczny z akceptacją poniższego Regulaminu.

 • Klient (Opiekun Prawny/Rodzic) deklaruje chęć skorzystania z transportu zbiorowego wypełniając Formularz Rezerwacyjny obozu/kolonii.
 • Miejsca, daty i godziny zbiórek podane będą na stronie goalmania.pl i telefonicznie na tydzień przez wyjazdem na obóz-kolonie.
 • Uczestnicy/Dzieci zawsze podróżują pod opieką opiekuna-konwojenta.
 • Transport odbywa się autokarami lub w wyjątkowych okolicznościach pociągami PKP i busami.
 • Autokary oraz busy posiadają ważne badania techniczne, które są kontrolowane przez Służby Drogowe.
 • Uczestnicy/Dzieci korzystający z transportu łączonego (w nim PKP) zobowiązani są do posiadania dokumentu ważnej legitymacji szkolnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną dopłatę w wyniku nałożonej kary przez przewoźnika. Obowiązek jej uiszczenia spoczywa na Uczestniku/Dziecku. Jeśli Uczestnik/Dziecko nie może tego zrobić, na jego Opiekunie Prawnym/Rodzicu.
 • W przypadku braku legitymacji szkolnej polskiej szkoły, Opiekun Prawny/Rodzic jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora.
 • Organizator, w przypadku transportu pociągiem PKP, poinformuje Opiekuna Prawnego/Rodzica nie później niż na 2 dni przed wyjazdem: o której godzinie ma stawić się na stacji, numer danego pociągu i numer wagonu, w którym będzie jechał jego podopieczny (Uczestnik/Dziecko).
 • Na stacjach pośrednich opiekun jadący z Uczestnikami/Dziećmi na danej trasie czeka, w trakcie postoju pociągu na stacji, na dosiadających się uczestników przy pierwszych drzwiach wagonu patrząc od czoła pociągu. Numer wagonu otrzymują Państwo w wiadomości SMS, a także będą aktualizowane na stronie Internetowej w zakładce Transport, Opiekun-Konwojent jest ubrany w odzież z logo firmy oraz posiada dokładny wykaz Uczestników/Dzieci jadących daną trasą.
 • Adekwatna sytuacja będzie w drodze powrotnej.
 • Opiekun Prawny/Rodzic jest zobowiązany sprawdzić peron odjazdu/przyjazdu pociągu na własną rękę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania transportu z danej miejscowości. O odwołaniu transportu Organizator powiadomi Uczestników/Dzieci oraz Opiekunów Prawnych/Rodziców najpóźniej na 7 dni przed Imprezą.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na autokar/bus/PKP. O zmianach organizator poinformuje Uczestników najpóźniej na 5 dni przed Imprezą.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym powiadomi Uczestników/Dzieci najpóźniej na 2 dni przed planowanym dniem zbiórki.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania na trasie przesiadek.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się Uczestnika/Dziecka na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia, odwołanie połączeń, zmiany rozkładu jazdy połączeń realizowanych przez PKP i wynajmowanych przewoźników.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom/Dzieciom w drodze powrotnej z Imprezy suchy prowiant (jeżeli przewidywany czas podróży wynosi więcej niż 4 godziny).
 • Uczestnicy/Dzieci cierpiący na chorobę lokomocyjną zobowiązani są do wzięcia odpowiednich leków przed podróżą oraz posiadania ich na drogę powrotną.
 • Nieskorzystanie z Transportu Zbiorowego przez Uczestnika/Dziecko nie zmniejsza kosztu Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii).

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO KOMUNIKACJI

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, by zapobiec zabieraniu telefonów do lasu, na plażę, gdzie często się gubią oraz by dzieci z codziennymi sprawami (zgubiona szczoteczka do zębów, poszukiwanie kaloszy w walizce, itp..) na obozie zgłaszały się do wychowawców, którzy są na miejscu i pomogą dziecku, a nie martwiły rodziców, stworzyliśmy poniższy regulamin.

 • Telefony, smartfony, smartwatche, tablety i inne urządzenia mające dostęp do Internetu i służące do komunikacji są dozwolone podczas obozu, jednak w wyznaczonym przez kierownika czasie.
 • Czasem na korzystanie z urządzeń elektronicznych jest przerwa poobiednia (ok.1 godziny dziennie)
 • Uczestnik poza wyznaczonym czasem nie może przechowywać urządzeń elektronicznych w pokoju.
 • Urządzenia elektroniczne przechowywane są w depozycie u wychowawcy obozu/kolonii.
 • Zapisanie dziecka na obóz/kolonię jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu korzystania z urządzeń elektronicznych służących do komunikacji.

 

 

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

 

 

 • W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego wyzna­czonego przez kierownika wycieczki/obozu/kolonii.
 • Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na czele grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najsłabsi i naj­młodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wraz z wychowawcą.
 • Kolumna porusza się prawym poboczem drogi lub szosy (jak najbliżej krawędzi) zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na porusza­jące się po drodze lub szosie pojazdy. W przypadku gdy nie ma chodnika lub miejsca prze­znaczonego dla pieszych, maszerując małymi grupkami lub pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki – parami.
 • W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy w miejscach wyznaczonych (pasy) lub zgodnie z przepisami.
 • Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na zakrę­tach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność nam i kierującym. Kiedy kolumnę prowadzimy przy złej widoczności (nocą, w deszcz lub śnieżycę) pierwszy i ostatni maszerujący od osi jezdni muszą mieć zapalone latarki,

a) pierwszy – ze światłem białym skierowanym do przodu,

b) ostatni – ze światłem czerwonym skierowanym do tyłu.

Jeżeli kolumna przekracza 20 m maszerujący po lewej stronie są obowiązani nieść
latarnie białe rozmieszczone co 10 m widoczne z odległości 150 m.

 • Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.

 

 

REGULAMIN REZERWACJI I REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ  (OBOZU/KOLONII)

 

 

 • Rezerwacji Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) należy dokonać poprzez Formularz Rezerwacyjny znajdujący się na stronie danego obozu.
 • Za rezerwację Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) odpowiada Opiekun Prawny/Rodzic uczestnika. Podane w Formularzu Rezerwacyjnym dane muszą być zgodne z prawdą.
 • W Formularzu Rezerwacyjnym należy podać numer telefonu oraz adres mailowy, który będzie służył do kontaktu aż do momentu zrealizowania usługi (imprezy turystycznej).
 • Na adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji, które zawierać będzie wszystkie wypisane w Formularzu Rezerwacyjnym przez Opiekuna Prawnego/Rodzica informacje wraz z załączonymi (w linku do pobrania) Kartą Kwalifikacyjną i Regulaminami Imprezy Turystycznej.
 • Opiekun Prawny/Rodzic jest w obowiązku sprawdzić poprawność WSZYSTKICH informacji (w tym danych kontaktowych: numeru telefonu) zawartych w Potwierdzeniu Rezerwacji.
 • Zaliczkę w wysokości 400 zł (plus koszt ubezpieczenia, jeśli wybrano) należy wpłacić na rachunek podany w potwierdzeniu rezerwacji oraz na stronie Internetowej goalmania.pl w zakładce Kontakt/Zapisy.
 • Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 2 dni od rezerwacji imprezy turystycznej.
 • Wpływ zaliczki potwierdzany jest wysłanym SMSem lub mailem na dane kontaktowe podane w Formularzu Rezerwacji.
 • Potwierdzenie Rezerwacji przez firmę Akademia Piłkarska Goalmania oraz wpłatę zaliczki przez Opiekuna Prawnego/Rodzica traktuje się jako zawarcie umowy.
 • AP Goalmania prześle wypełnioną i podpisaną umowę w ciągu kilku dni roboczych od Rezerwacji Imprezy Turystycznej przez Klienta na adres mailowy podany w rezerwacji.
 • Podpisaną przez Opiekuna Prawnego/Rodzica umowę należy przesłać drogą elektroniczną w formacie PDF lub JPG w ciągu 3 dni od jej otrzymania na adres mailowy: latogoalmania@gmail.com
 • Wszelkie informacje na temat imprezy (obozu/kolonii) znajdują się na stronie danej Imprezy Turystycznej i są na bieżąco aktualizowane. Klient jest w obowiązku prześledzić wszystkie zakładki.
 • Temat maila musi zawierać imię i nazwisko uczestnika.
 • Kartę Kwalifikacyjną należy odesłać w formacie PDF lub JPG najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem się imprezy turystycznej (obozu/kolonii) na adres mailowy  latogoalmania@gmail.com, zaznaczając w temacie maila, jakiego Uczestnika/Dziecka dotyczy.
 • Zarezerwowanie Imprezy Turystycznej dla Uczestnika/Dziecka jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rezerwacji Imprezy Turystycznej.
 • Rodzic / Opiekun prawny może w każdej chwili zrezygnować z Imprezy
  Turystycznej.
 • Rezygnacji z Imprezy Turystycznej należy dokonać mailowo. Rezygnację
  należy wysłać na adres latogoalmania@gmail.com
 • W tytule maila należy wpisać „Rezygnacja imię i nazwisko dziecka oraz nazwa
  Imprezy Turystycznej” na przykład: „Rezygnacja Anna Nowak Obóz
  Jeździecki”.
 • Treść rezygnacji musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę Imprezy
  Turystycznej, miejsce i datę wyjazdu.
 • Mail z Rezygnacją z Imprezy Turystycznej należy wysłać z adresu mailowego
  podanego podczas rezerwacji lub podanego Organizatorowi w późniejszym
  czasie. Adres mailowy musi być znany Organizatorowi (widnieć w Bazie
  Danych).
 • Zwrot wpłaty za Imprezę Turystyczną dokonany jest zgodnie z tabelką
  zamieszczoną w Regulaminie Zwrotu Kosztów.
 • Zwrot wpłaty za Imprezę Turystyczną dokonany jest w ciągu 30 dni na konto
  bankowe z którego dokonana została wpłata lub inne wskazane przez
  Rodzica/Opiekuna Prawnego (w przypadku wpłaty, która nie została dokonana
  przelewem z konta)
 • W przypadku ogłoszenia przez Rząd Polski braku możliwości organizacji Imprez Turystycznych z uwagi na COVID, Rodzic/Opiekun Prawny otrzyma od Firmy AP Goalmania możliwość wyboru 100% zwrotu wpłaconej kwoty lub vouchera na wpłaconą kwotę do zrealizowania na inne Imprezy Turystyczne (na kolejny rok) organizowane przez firmę AP Goalmania.

 

OPŁATA REZERWACYJNA:

Płatności i faktury


 • Wpłatę zaliczki w wysokości 400 zł należy dokonać w terminie 2 dni od momentu rezerwacji.
 • Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem obozu.
 • Wpłaty dokonujemy na konto bankowe:

  AKADEMIA PIŁKARSKA GOALMANIA Kamil Werner

  13-200 Działdowo, Komorniki 24/13

  Mbank: 29 1140 2004 0000 3002 7705 7934

 • W tytule przelewu należy wpisać:

  imię i nazwisko dziecka
  miejsce i termin obozu

 • Na numer kontaktowy lub adres mailowy podane podczas rezerwacji zostanie wysłane potwierdzenie wpłaty.
  Jeżeli w ciągu 4 dni roboczych nie otrzymali Państwo takiego potwierdzenie – prosimy o kontakt.
 • Jeśli potrzebują Państwo faktury prosimy o podanie informacji w formularzu zgłoszenia
 • Faktury są wystawiane po zakończeniu właściwej imprezy/oboóz

 

 

 

 

 

REGULAMIN OBOSTRZEŃ I PROCEDURY COVID-19

 

Celem wdrażanych procedur jest:

 

 • Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.

 

 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.

 

 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 

 • Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).

 

 • Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

 

Uczestnicy wypoczynku:

 

 1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 1. Nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku

 

 1. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

 

 1. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).

 

 1. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji

 

 1. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

 

 1. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

 

NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE OŚWIADCZENIE I DOSTARCZYĆ JE NA MIEJSCE ZBIÓRKI PRZED WYJAZDEM NA OBÓZ

Oświadczenie rodziców COVID-19

Oświadczenie rodziców COVID-19

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA

 

 

 • Plan Obozu i lista rzeczy

W tym dokumencie znajdą Państwo najważniejsze informacje dot. Obozu:

REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ AP GOALMANIA